Phân tích dầu khí môi trường

ThaiDuong_logo-01.png

Trang chủ»Dầu khí môi trường

Phân tích dầu khí môi trường

Thu nghiem dau khi

 

1. Thử nghiệm lĩnh vực dầu khí 

 

Một số nhóm sản phẩm dầu khí cần thử nghiệm theo các TCVN như: Khí hóa lỏng (L.P.G), xăng động cơ, nhiên liệu ethanol biến tính và không biến tính, dung môi và các chất lỏng hữu cơ, dầu hỏa - nhiên liệu máy bay, dầu DO, Biodiesel B5, Biodiesel B100, dầu bôi trơn – dầu gốc – phụ gia, mỡ bôi trơn...

Nhóm các chỉ tiêu thông thường cần kiểm tra trong dầu khí và sản phẩm:

-  Hàm lượng kim loại: Fe, As, Hg, 

-  Các chị tiêu lí tính như: độ chớp cháy, tỉ trọng, áp suất hơi, nhiệt lượng tổng...

-  Các chỉ tiêu hóa lí: thành phần hydrocacbon, hàm lượng lưu huỳnh tổng, thử nước tự do, hàm lượng ethanol, thử nghiệm ăn mòn lá đồng, thử hàm lượng nước Karl Fisher...

 

2. Thử nghiệm lĩnh vực môi trường

 

2.1 Thử nghiệm mẫu nước

Bên cạnh các chỉ tiêu cảm quan, hóa lí, kiểm nghiệm vi sinh vật trong nước, đặc biệt là vi sinh vật gây bệnh trong nước nuôi trồng thủy sản là vấn đề hết sức cần thiết. Pacificlab cung cấp đĩa Compact dry xét nghiệm nhanh nhiều loại vi sinh trong nước với ưu điểm tiện lợi, sẵn sàng sử dụng, dễ dàng bảo quản (nhiệt độ phòng), thời gian sử dụng lâu (18 tháng) và đóng gói thông minh.

 

2.2 Thử nghiệm mẫu đất

Dư lượng thuốc trừ sâu là vấn đề đáng báo động. Bởi vấn đề này không chỉ phá hoại hệ sinh vật- vi sinh vật trong đất mà còn làm ô nhiễm nguồn nước, tồn dư trong thực phẩm,... Để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất cũng như trong môi trường nước, bạn có thể tham khảo thêm:  test kit nhanh một số họ thuốc trừ sâu trong đất do Pacificlab cung cấp. 

 

2.3 Thử nghiệm mẫu không khí

Đối với chất lượng không khí, các chỉ tiêu cần kiểm tra thông thường ví dụ như: bụi lơ lửng (TSP),bụi PM10, SO2, C0, NO2, HF, HCN, kim loại nặng (Pb, As, Cr...) các hydrocarbon thơm độc hại (toluen, xylene, styrene,...).

Đối tác

hplconsult
sartorius
bioair
alp autoclave
memmert